Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021

Ο κήπος των πριγκίπων

 

Ο Νίκος Μπακόλας στον αστερισμό του Φώκνερ...
Στον Κήπο των πριγκίπων έχουμε την ανάπλαση του μύθου των Ατρειδών, όπου τη θέση του Τρωικού πολέμου έχει πάρει η Μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή. Όλα τα φωκνερικά γνωρίσματα είναι παρόντα σε αυτό το ενδιαφέρον μυθιστόρημα, που για μένα λειτουργεί ως ένα πρώτο στάδιο για την κατάκτηση της κορυφής που βρίσκεται στη Μεγάλη Πλατεία:
Μονόλογοι των ηρώων (που απαρτίζουν και τα κεφάλαια του έργου) σύμφωνα με τη ροή της συνείδησης και τους συνειρμούς της σκέψης, τεχνική της σπασμένης χρονικής ακολουθίας, παραλληλία ανάμεσα σε έναν αρχαίο μύθο και στη σύγχρονη μυθιστορία, ήρωες που φέρουν το βάρος μιας καταδίκης που τους οδηγεί τελικά στην αναπόφευκτη συντριβή.
Να σημειώσω ότι το βιβλίο εκδίδεται το 1966 ενώ τρία χρόνια νωρίτερα, το 1963, ο Μπακόλας έχει μεταφράσει το εμβληματικό έργο του Φώκνερ, "Η βουή και το πάθος".


Δεν υπάρχουν σχόλια: